Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za socialno oskrbo na domu

Description

Code

3412.4.2

Description

Strokovni sodelavci za socialno oskrbo na domu zagotavljajo storitve na domu za ranljive odrasle, vključno s slabotnimi starostniki ali invalidi, ki živijo s telesno okvaro ali so v postopku okrevanja. Prizadevajo si za izboljšanje njihovega življenja v skupnosti ter da bi bolniki lahko varno in neodvisno živeli na svojem domu.

Druga oznaka

družinska pomočnica

družinski pomočnik

strokovna sodelavka za pomoč na domu

strokovna sodelavka za socialno oskrbo na domu

strokovni sodelavec za pomoč na domu

strokovni sodelavec za socialno oskrbo na domu

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence