Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učitelj/učiteljica otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli

Description

Code

2352.1.5

Description

Učitelji/učiteljice otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli zagotavljajo posebej zasnovana navodila za učence z različnimi vrstami invalidnosti, z namenom, da dosežejo svoj učni potencial. Nekateri delajo z otroki, ki imajo blago do zmerno stopnjo invalidnosti, in izvajajo prilagojen učni načrt, ki ustreza posebnim potrebam vsakega posameznega učenca. Drugi pomagajo učencem z motnjami v duševnem razvoju in avtizmom ter se osredotočajo na poučevanje osnovne in napredne pismenosti ter življenjskih in socialnih veščin. Vsi skupaj ocenjujejo napredek učencev ob upoštevanju njihovih prednosti in slabosti ter svoje ugotovitve sporočajo staršem, svetovalcem, skrbnikom in drugim vpletenim stranem.

Druga oznaka

učitelj otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli

učiteljica otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence