Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

škodni referent/škodna referentka

Description

Code

3315.3

Description

Škodni referenti zagotovijo, da se vsi zahtevki iz naslova zavarovanja pravilno obravnavajo in da se plačilo za utemeljene zahtevke izplača zavarovalcem. Uporabljajo statistične podatke in poročila, da izračunajo in po potrebi prilagodijo zahtevke, komunicirajo z imetniki zavarovalne police in jih usmerjajo ter spremljajo obravnavo zahtevka.

Druga oznaka

inšpektorica zavarovalniških zahtevkov

škodni referent

Inšpektor zavarovalniških zahtevkov

agent za poravnavo škode

škodna referentka

agentka za poravnavo škode

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: