Skip to main content

Show filters

Hide filters

učitelj/učiteljica v osnovni šoli

Description

Code

2341.1

Description

Učitelji/učiteljice v osnovni šoli poučujejo učence na osnovnošolski ravni. Pripravljajo učne ure v skladu s cilji učnega načrta za različne predmete, ki jih poučujejo, vključno z matematiko, jeziki, naravoslovjem in glasbo. Spremljajo učni razvoj učencev in s testi ocenjujejo njihovo pridobljeno znanje in spretnosti. Učne ure temeljijo na znanju učencev, pridobljenem pri prejšnjih urah, in na spodbudah za poglabljanje razumevanja vsebin, ki jih zanimajo. Uporabljajo vire in učne metode za ustvarjanje navdihujočega učnega okolja. Sodelujejo na šolskih dogodkih in komunicirajo s starši in vodstvenim osebjem.

Druga oznaka

osnovnošolska učiteljica

osnovnošolski učitelj

učiteljica v osnovni šoli

učitelj v osnovni šoli

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence