Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

Inženir/inženirka za varnost IKT

Description

Code

2529.7

Description

Inženirji/inženirke za varnost IKT svetujejo glede rešitev za nadzor dostopa do podatkov in programov in jih izvajajo ter ščitijo poslanstvo in poslovne procese organizacije. Inženirji/inženirke za varnost ITK so varuhi informacij znotraj organizacije ali izdelka, saj so odgovorni za zaščito in varnost povezanih sistemov. Odgovorni so za omrežje in sisteme z varnostno zmogljivostjo ter oblikujejo, načrtujejo in izvajajo varnostno arhitekturo sistema, vključno z referenčnimi modeli, arhitekturo segmentov in rešitev ter varnostnimi politikami in postopki. Posodabljajo in nadgrajujejo varnostne sisteme v odziv na incidente, povezane z varnostjo. Inženirji/inženirke za varnost IKT sodelujejo z ekipo za varnost, da opredelijo, potrdijo in uvedejo zahteve ter sodelujejo pri izbiri ciljev, potrjevanju, sinhronizaciji in izvajanju kibernetskih ukrepov. Sodelujejo z drugimi načrtovalci, izvajalci in/ali analitiki pri izvajanju analize po dogodku.

Druga oznaka

strokovna sodelavka za varnost na področju IKT

strokovni sodelavec za varnost na področju IKT

svetovalec za varnost ICT

svetovalec za varnost IKT

svetovalec za varnost na področju IKT

svetovalka za varnost ICT

svetovalka za varnost IKT

svetovalka za varnost na področju IKT

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence