Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inženir/inženirka energetike za obnovljive vire energije

Description

Code

2149.9.7

Description

Inženirji/inženirke energetike za obnovljive vire energije raziskujejo alternativne vire energije za načrtovanje sistemov za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Prizadevajo si optimizirati proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter zmanjšati proizvodne stroške in obremenitev okolja. Načrtujejo sisteme, ki so osredotočeni na energetsko trajnost in učinkovitost.

Druga oznaka

inženir energetike za obnovljive vire energije

inženirka energetike za obnovljive vire energije

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence