Skip to main content

Show filters

Hide filters

državni sekretar/državna sekretarka

Description

Code

1111.6

Description

Državni sekretarji/državne sekretarke sodelujejo z vodjami vladnih služb, kot so ministri, in pomagajo pri nadzoru postopkov v službah. Sodelujejo pri usmerjanju politik, operacij in osebja služb ter so zadolženi za načrtovanje, dodeljevanje sredstev in sprejemanje odločitev.

Druga oznaka

državna podsekretarka

državna sekretarka

državni podsekretar

državni sekretar

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: