Skip to main content

Show filters

Hide filters

vodja rudnika

Description

Code

1322.1

Description

Vodje rudnikov nadzorujejo, vodijo, načrtujejo in usklajujejo dejavnosti pridobivanja rud. Zakonsko so odgovorni za varnost in vpliv na okolje. Nadzorujejo pridobivanje, namestitev, vzdrževanje in shranjevanje rudarskih naprav in opreme. Vodenje in upravljanje izvajajo v skladu s kodeksom ravnanja organizacije.

Druga oznaka

direktorica rudnika

direktor rudnika

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: