Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sodelavec/sodelavka za zavarovalniške izračune in prikaze

Description

Code

3314.1

Description

Sodelavci za zavarovalniške izračune in prikaze pripravljajo statistične podatke za določanje premijskih stopenj in zavarovalnih polic. Z uporabo statističnih formul in modelov proučujejo možnosti nesreč, poškodb in škode na lastnini.

Druga oznaka

sodelavec za zavarovalniške izračune in prikaze

sodelavka za zavarovalniške izračune in prikaze

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: