Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

srednješolski učitelj/srednješolska učiteljica za zgodovino

Description

Code

2330.1.8

Description

Srednješolski učitelji/srednješolske učiteljice za zgodovino zagotavljajo izobraževanje dijakom in mladim odraslim v srednjih šolah. Običajno so predmetni učitelji, specializirani za svoje študijsko področje, ki ga tudi poučujejo, tj. zgodovina. Pripravljajo učne načrte in gradiva, spremljajo napredek učencev, po potrebi nudijo individualno pomoč in ocenjujejo znanje in uspešnost učencev na področju zgodovine v okviru nalog, testov in izpitov.

Druga oznaka

srednješolska učiteljica za zgodovino

srednješolski učitelj za zgodovino

učiteljica zgodovine v srednji šoli

učitelj zgodovine v srednji šoli

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence

spretnosti / kompetence