Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

direktor/direktorica policije

Description

Code

1112.5

Description

Direktorji/direktorice policije nadzorujejo celotno policijo s spremljanjem in reguliranjem upravnih in operativnih dejavnosti policije ter oblikovanjem politik in postopkovnih metod. Odgovorni so za sodelovanje med različnimi notranjimi oddelki in nadzorujejo delo zaposlenih.

Druga oznaka

policistka

direktor policije

generalna direktorica policije

direktor policijske uprave

generalni direktor policije

policist

direktorica policijske uprave

direktorica policije

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: