Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

predavatelj/predavateljica znanosti o Zemlji

Description

Code

2310.1.13

Description

Predavatelji/predavateljice znanosti o Zemlji so predmetni profesorji, učitelji ali predavatelji, ki poučujejo študente, ki so opravili višješolsko stopnjo izobrazbe na njihovem specializiranem študijskem področju, tj. znanost o Zemlji, ki je pretežno akademske narave. Sodelujejo s svojimi višjimi strokovno-raziskovalnimi asistenti in docenti pri pripravi predavanj in izpitov, ocenjevanju pisnih nalog in izpitov ter vodenju predavanj za pregled snovi in povratne informacije za študente. Vodijo akademske raziskave na področju znanosti o Zemlji, objavljajo svoje ugotovitve in sodelujejo z drugimi univerzitetnimi sodelavci.

Druga oznaka

predavateljica znanosti o Zemlji

predavateljica ved o Zemlji

predavateljica geoznanosti

predavatelj ved o Zemlji

predavatelj geoznanosti

predavatelj znanosti o Zemlji

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence