Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

strokovnjak/strokovnjakinja za behavioristiko

Description

Code

2632.3

Description

Strokovnjaki za behavioristiko proučujejo, opazujejo in opisujejo človeško vedenje v družbi. Oblikujejo sklepe o motivih za ukrepanje pri ljudeh, opazujejo različne okoliščine v zvezi z različnim vedenjem in opisujejo različne osebnosti. Na tem področju svetujejo organizacijam in vladnim institucijam. Analizirajo lahko tudi vedenje živali.

Druga oznaka

strokovnjakinja za behavioristiko

strokovnjak za behavioristiko

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence