Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

načrtovalec/načrtovalka zmogljivosti za IKT

Description

Code

2523.1

Description

Načrtovalci/načrtovalke zmogljivosti za IKT zagotavljajo, da je zmogljivost storitev IKT in infrastrukture IKT sposobna zagotoviti dogovorjene ciljne ravni storitev na stroškovno učinkovit in pravočasen način. Upoštevajo tudi vse vire, potrebne za zagotavljanje ustrezne storitve IKT, in načrtujejo kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne poslovne zahteve.

Druga oznaka

načrtovalka zmogljivosti za IKT

načrtovalka zmogljivosti za IT

načrtovalec zmogljivosti za ICT

načrtovalka zmogljivosti za ICT

načrtovalec zmogljivosti za IT

načrtovalec zmogljivosti za IKT

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence