Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

predavatelj/predavateljica komuniciranja

Description

Code

2310.1.10

Description

Predavatelji/predavateljice komuniciranja so predmetni profesorji, učitelji ali predavatelji, ki poučujejo študente, ki so opravili višješolsko stopnjo izobrazbe na njihovem specializiranem študijskem področju, tj. komuniciranje, ki je pretežno akademske narave. Sodelujejo s svojimi višjimi strokovno-raziskovalnimi asistenti in docenti pri pripravi predavanj in izpitov, ocenjevanju pisnih nalog in izpitov ter vodenju predavanj za pregled snovi in povratne informacije za študente. Vodijo tudi akademske raziskave na področju komuniciranja, objavljajo svoje ugotovitve in sodelujejo z drugimi univerzitetnimi sodelavci.

Druga oznaka

predavatelj komuniciranja

predavateljica komuniciranja

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence