Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vodja distribucije tekstila, tekstilnih polizdelkov in surovin

Description

Code

1324.3.1.6.28

Description

Vodje distribucije tekstila, tekstilnih polizdelkov in surovin načrtujejo distribucijo blaga na različna prodajna mesta.

Druga oznaka

koordinatorka logistike in distribucije tekstila, tekstilnih polizdelkov in surovin

koordinator logistike in distribucije tekstila, tekstilnih polizdelkov in surovin

vodja distribucijske verige za tekstil, tekstilne polizdelke in surovine

vodja dobavne verige za tekstil, tekstilne polizdelke in surovine

vodja logistike in distribucije tekstila, tekstilnih polizdelkov in surovin

vodja oskrbovalne verige s tekstilom, tekstilnimi polizdelki in surovinami

vodja prodaje in distribucije tekstila, tekstilnih polizdelkov in surovin

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: