Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Description

Code

2342.1

Description

Vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok poučujejo otroke, predvsem majhne otroke, o osnovnih vsebinah z ustvarjalno igro, da bi na neformalen način razvili socialne in intelektualne veščine, z namenom priprave na prihodnje formalno izobraževanje. Pripravljajo načrte učnih ur, po možnosti v skladu s predpisanim učnim načrtom, za vse otroke ali manjše skupine in preverjajo njihovo usvajanje vsebine. Ti načrti, ki temeljijo na osnovnih vsebinah, lahko vključujejo navodila za prepoznavanje številk, črk in barv, dni v tednu, prepoznavanje živali, prevoznih sredstev itd. Vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok nadzorujejo otroke tudi zunaj učilnic, na šolskih igriščih, kjer jih prav tako učijo pravil vedenja.

Druga oznaka

vzgojiteljica predšolskih otrok

vzgojitelj predšolskih otrok

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence