Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

uradnik/uradnica za priseljevanje

Description

Code

3351.3

Description

Uradniki za priseljevanje spremljajo, ali ljudje, hrana, elektronske naprave in trgovsko blago, ki vstopajo v državo prek vstopne točke, izpolnjujejo pogoje za upravičenost do vstopa. Uporabljajo metode nadzora ter preverjajo osebne in druge dokumente za zagotovitev skladnosti z merili za vstop in carinsko zakonodajo. Opravijo lahko tudi razgovore z morebitnimi priseljenci za preveritev njihove upravičenosti do vstopa in pregledajo tovor za ugotovitev morebitnih kršitev.

Druga oznaka

uradnica za preverjanje potnih listin

uradnica za priseljevanje

uradnik za preverjanje potnih listin

uradnik za priseljevanje

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: