Skip to main content

Show filters

Hide filters

župan/županja

Description

Code

1111.4

Description

Župani/županje predsedujejo sejam sveta na svojem območju jurisdikcije in opravljajo naloge glavnega nadzornika upravnih in operativnih politik lokalne uprave. Svoje območje jurisdikcije predstavljajo tudi na slovesnih in uradnih dogodkih ter promovirajo dejavnosti in dogodke. Skupaj s svetom imajo lokalno ali regionalno zakonodajno pristojnost ter nadzorujejo razvoj in izvajanje politik. Nadzorujejo tudi osebje in opravljajo upravne naloge.

Druga oznaka

župan

županja

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: