Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

koordinator/koordinatorica za krizno vodenje

Description

Code

2263.1

Description

Koordinatorji/koordinatorice za krizno vodenje analizirajo morebitna tveganja, kot so nesreče in izredne razmere, za skupnost ali institucijo ter razvijajo strategije za odzivanje na ta tveganja. Določajo smernice za odziv na izredne razmere, da se zmanjšajo učinki. Ogrožene strani izobražujejo o teh smernicah. Preskušajo tudi načrte za odziv in zagotavljajo, da so potrebne zaloge in oprema na voljo v skladu z zdravstvenimi in varnostnimi predpisi.

Druga oznaka

strokovnjak za varnost in zdravje pri delu

strokovni delavec za varnost pri delu

koordinator za krizno vodenje

strokovna delavka za varnost pri delu

koordinatorica za krizno vodenje

strokovnjakinja za varnost in zdravje pri delu

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: