Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

učitelj/učiteljica medicinske laboratorijske tehnike v poklicnem izobraževanju

Description

Code

2320.1.18

Description

Učitelji/učiteljice medicinske laboratorijske tehnike v poklicnem izobraževanju učijo učence na svojem specializiranem študijskem področju, tj. medicinska laboratorijska tehnika, ki je pretežno praktične narave. Zagotavljajo teoretično usposabljanje za praktične spretnosti in tehnike, ki jih morajo učenci naknadno izpopolniti na področju medicinske laboratorijske tehnike. Spremljajo napredek učencev in po potrebi zagotavljajo individualno pomoč ter ocenjujejo njihovo znanje in uspešnost z nalogami, testi in izpiti.

Druga oznaka

učiteljica medicinske laboratorijske tehnike v poklicnem izobraževanju

učitelj medicinske laboratorijske tehnike v poklicnem izobraževanju

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence

spretnosti / kompetence