Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

socialni delavec/socialna delavka v zdravstvu

Description

Code

2635.3.16

Description

Socialni delavci v zdravstvu svetujejo pacientom in njihovim družinam ter jim pomagajo pri spoprijemanju z boleznijo, čustvi, povezanimi z diagnozo, ter pri socialnih in finančnih težavah. Pri svojem delu sodelujejo z zdravniki, medicinskimi sestrami in drugimi zdravstvenimi delavci ter jim poskušajo približati čustvene vidike pacientov. Delujejo kot posredniki med pacienti in zdravstvenim osebjem. Socialni delavci v zdravstvu podpirajo paciente in njihove družine tudi pri odpustu iz bolnišnice.

Druga oznaka

socialna delavka v zdravstvu

socialni delavec v bolnišnici

socialna delavka v bolnišnici

socialni delavec v zdravstvu

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence