Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

govorni in jezikovni terapevt/govorna in jezikovna terapevtka

Description

Code

2266.2

Description

Govorni in jezikovni terapevti/govorne in jezikovne terapevtke se osredotočajo na etiologijo, ocenjevanje, diagnosticiranje, zdravljenje in preprečevanje motenj v govoru in požiranju pri ljudeh vseh starosti, da bi jim pomagali ohranjati, spodbujati, izboljševati, sprožiti ali povrniti sposobnost verbalne in neverbalne komunikacije. Obravnavajo razvoj jezika, govora, govorne in slušne funkcije ter motnje in invalidnost v lobanjskem, obraznem in oralnem območju.

Druga oznaka

govorni in jezikovni terapevt

klinični logoped

logopedinja za individualno govorno terapijo

logopedinja

govorna in jezikovna terapevtka

surdopedagog

logoped za individualno govorno terapijo

surdopedagoginja

klinična logopedinja

logoped

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence