Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

medicinska sestra/zdravstveni tehnik za splošno zdravstveno nego

Description

Code

2221.2

Description

Medicinske sestre/zdravstveni tehniki za splošno zdravstveno nego spodbujajo zdravljenje in pomagajo ljudem ozdraveti z zagotavljanjem fizične in psihološke podpore pacientom, prijateljem in družinam. Nadzorujejo tudi dodeljene člane skupine.

Druga oznaka

medicinska sestra za splošno zdravstveno nego

zdravstveni tehnik za splošno zdravstveno nego

Regulativni vidik

Ta poklic zajema Direktiva 2005/36/ES (in njene spremembe) o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Dodatne informacije o prostem pretoku strokovnjakov. Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence