Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vodja muzejskih zbirk

Description

Code

2621.2

Description

Vodje muzejskih zbirk skrbijo za ohranitev predmetov v kulturnih ustanovah, kot so muzeji, knjižnice in arhivi. Vodje muzejskih zbirk, kustosi za razstave in konservatorji imajo zelo pomembno vlogo pri skrbi za zbirke. Prisotni so v večini velikih muzejev.

Druga oznaka

kustos

kustos muzejskih zbirk

kustosinja

kustosinja muzejskih zbirk

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: