Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

šolski inšpektor/šolska inšpektorica

Description

Code

2351.3

Description

Šolski inšpektorji/šolske inšpektorice obiskujejo šole, preverjajo skladnost opravljanja nalog zaposlenih z izobraževalnimi pravili in predpisi, ter nadzorujejo skladnost upravljanja šole, prostorov in opreme s predpisi. Opravljajo nadzor učnih ur in evidenc, z namenom ocenjevanja delovanja šole in priprave poročila o svojih ugotovitvah. Zagotavljajo povratne informacije in svetujejo v smeri izboljšav ter o rezultatih poročajo nadrejenim. Občasno za predmetne učitelje organizirajo tečaje usposabljanja in konference.

Druga oznaka

šolska inšpektorica

šolski inšpektor

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence