Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vodja kanalizacijskih sistemov

Description

Code

1321.2.4

Description

Vodje kanalizacijskih sistemov usklajujejo in načrtujejo cevovodne in kanalizacijske sisteme ter nadzorujejo gradnjo in vzdrževanje kanalizacije. Nadzorujejo čistilne naprave za odpadne vode in druge naprave za čiščenje odplak ter zagotavljajo, da se operacije izvajajo v skladu s predpisi.

Druga oznaka

vodja čistilne naprave

vodja vodovoda

upravljavka vodočistilnih naprav

upravljavec vodočistilnih naprav

vodja kanalizacije

vodja vodovoda in kanalizacije

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence