Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učitelj/učiteljica oblikovanja in uporabne umetnosti v poklicnem izobraževanju

Description

Code

2320.1.9

Description

Učitelji/učiteljice oblikovanja in uporabne umetnosti v poklicnem izobraževanju učijo učence na svojem specializiranem študijskem področju, tj. oblikovanje in uporabna umetnost, ki je pretežno praktične narave. Zagotavljajo teoretično usposabljanje za praktične spretnosti in tehnike, ki jih morajo učenci naknadno izpopolniti, da bi lahko opravljali poklic na področju oblikovanja in uporabnih umetnosti, kot je grafični oblikovalec ali notranji oblikovalec. Spremljajo napredek učencev in po potrebi zagotavljajo individualno pomoč ter ocenjujejo njihovo znanje in uspešnost na področju oblikovanja in uporabne umetnosti z nalogami, testi in izpiti.

Druga oznaka

učitelj oblikovanja in uporabne umetnosti v poklicnem izobraževanju

učiteljica oblikovanja in uporabne umetnosti v poklicnem izobraževanju

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence