Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vodja za zagotavljanje kakovosti IKT

Description

Code

2519.5

Description

Vodje za zagotavljanje kakovosti IKT vzpostavljajo in vodijo pristop na področju kakovosti IKT s pomočjo sistemov vodenja kakovosti, v skladu z notranjimi in zunanjimi standardi ter kulturo organizacije. Zagotavljajo, da se nadzor vodstva pravilno izvaja, da se zaščitijo sredstva, celovitost podatkov in delovanje. Osredotočajo se na doseganje ciljev glede kakovosti, vključno z vzdrževanjem zunanjega certificiranja v skladu s standardi kakovosti, in spremljajo statistične podatke za napovedovanje rezultatov glede kakovosti.

Druga oznaka

vodja za kakovost IKT

vodja za zagotavljanje kakovosti ICT

vodja za zagotavljanje kakovosti IKT

vodja za zagotavljanje kakovosti na področju IKT

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: