Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inženir/inženirka za alternativna goriva

Description

Code

2149.9.1

Description

Inženirji/inženirke za alternativna goriva načrtujejo in razvijajo sisteme, komponente, motorje in opremo, ki nadomeščajo uporabo konvencionalnih fosilnih goriv kot glavnega vira energije za pogon in proizvodnjo energije ter za katere je značilna uporaba obnovljivih virov energije in nefosilnih goriv. Prizadevajo si za optimizacijo proizvodnje energije iz obnovljivih virov ter zmanjšanje proizvodnih stroškov in obremenitve okolja. Kot alternativna goriva se uporabljajo predvsem utekočinjeni zemeljski plin (UZP), utekočinjeni naftni plin (UNP), biodizel, bioalkohol in elektrika (tj. baterije in gorivne celice), vodik in goriva, proizvedena iz biomase.

Druga oznaka

inženir gorivnih celic

inženir vodika

inženirka vodika

inženirka gorivnih celic

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence