Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vodja oskrbovalne verige

Description

Code

1324.8

Description

Vodje oskrbovalne verige načrtujejo, upravljajo in usklajujejo vse dejavnosti, povezane s pridobivanjem in nabavo blaga, ki je potrebno za izvajanje proizvodnih postopkov, od nabave surovin do distribucije končnih izdelkov. Blago so lahko surovine ali končni izdelki in je lahko namenjeno za notranjo ali zunanjo uporabo. Načrtujejo in naročajo tudi vse dejavnosti, ki jih je treba izvajati v proizvodnih obratih, in prilagajajo dejavnosti spreminjajočim se ravnem povpraševanja po proizvodih družbe.

Druga oznaka

koordinator oskrbovalne verige

vodja dobavne verige

vodja dobave in distribucije

koordinatorica oskrbovalne verige

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence