Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

referent/referentka za obračun plač

Description

Code

4313.1

Description

Referenti za obračun plač upravljajo sezname prisotnosti in plače zaposlenih. Poskrbijo, da so v njih navedene informacije točne. Referenti za obračun plač preverjajo nadure, število dni bolniške odsotnosti in dopusta. Izplačajo zaslužek zaposlenim.

Druga oznaka

referentka za obračun plač

obračunovalka plač

uradnik za obračun plač

obračunovalec plač

uradnica za plače

uradnik za plače

referent za obračun plač

uradnica za obračun plač

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: