Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inženir/inženirka energetike

Description

Code

2149.9

Description

Inženirji/inženirke energetike načrtujejo nove, učinkovite in čiste načine proizvodnje, pretvorbe in distribucije energije za izboljšanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti. Energijo pridobivajo iz naravnih virov, kot je nafta ali plin, ali obnovljivih in trajnostnih virov, kot je vetrna ali sončna energija. 

Druga oznaka

inženir energetike za plinovodne sisteme

inženir energetike

inženir energetike za toplovodne sisteme

inženirka energetike

inženirka energetike za jedrsko energijo

inženirka energetike za toplovodne sisteme

inženirka energetike za plinovodne sisteme

inženir energetike za jedrsko energijo

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence