Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vodja projektov

Description

Code

1219.6

Description

Vodje projektov vsak dan nadzorujejo projekt in so odgovorni za zagotavljanje visokokakovostnih rezultatov v okviru opredeljenih ciljev in omejitev ter zagotavljajo učinkovito uporabo dodeljenih virov. Odgovorni so za obvladovanje tveganj in reševanje težav, komuniciranje v zvezi s projektom in upravljanje deležnikov. Vodje projektov izvajajo dejavnosti načrtovanja, organizacije, varovanja, spremljanja in upravljanja virov in dela, ki so potrebni za učinkovito in uspešno doseganje specifičnih projektnih ciljev.

Druga oznaka

projektni vodja

projektna menedžerka

projektni menedžer

projektni direktor

projektna vodja

projektna direktorica

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence