Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vodja organizacijske enote varstva pred sevanji v sevalnem oziroma jedrskem objektu

Description

Code

2263.5

Description

Vodje organizacijske enote varstva pred sevanji v sevalnem oziroma jedrskem objektu so odgovorni za zaščito pred škodljivimi učinki zaradi izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju. Z uveljavljanjem varnostnih ukrepov zagotavljajo skladnost z zakonodajo in predpisi. Razvijajo tudi načrte za preprečevanje sevanja, zlasti za jedrske objekte in naprave.

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: