Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vodja elektrarne

Description

Code

1219.5.3

Description

Vodje elektrarn nadzorujejo dejavnosti v elektrarnah, ki zajemajo proizvodnjo in prenos energije. Usklajujejo proizvodnjo energije v elektrarni ter nadzorujejo gradnjo, obratovanje in vzdrževanje prenosnih in distribucijskih energetskih omrežij in sistemov.

Druga oznaka

direktorica elektrarne

direktor elektrarne

upravljavec elektrarne

tehnična direktorica elektrarne

tehnični direktor elektrarne

upravljavka elektrarne

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence