Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

socialni delavec/socialna delavka za prikrajšane družbene skupine

Description

Code

2635.3.6

Description

Socialni delavci za prikrajšane družbene skupine pomagajo prikrajšanim ljudem ali tistim, ki so izključeni iz družbe, pri izboljšanju njihovega položaja in spoprijemanju s težavami pri vključevanju v lokalno skupnost. Sodelujejo s skupnostmi, ki se osredotočajo na ranljive skupine. Socialni delavci za prikrajšane družbene skupine tesno sodelujejo s socialnimi delavci, šolami, lokalnimi organi in svetovalci za pogojni odpust ter zastopajo osebe pri oblikovalcih politik na lokalni in nacionalni ravni.

Druga oznaka

socialna delavka za delo v skupnosti

socialna delavka za delo z brezdomci

socialna delavka za delo z depriviligiranimi družbenimi skupinami

socialna delavka za prikrajšane družbene skupine

socialni delavec za delo v skupnosti

socialni delavec za delo z brezdomci

socialni delavec za delo z depriviligiranimi družbenim skupinam

socialni delavec za prikrajšane družbene skupine

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence