Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

agent/agentka za poravnavo škode

Description

Code

3315.5

Description

Agenti za poravnavo škode obravnavajo in ocenjujejo zavarovalne zahtevke s preiskovanjem zadev in opredeljevanjem odgovornosti in škode v skladu s politikami zavarovalnice. Opravijo razgovor z vlagateljem zahtevka in pričami ter pripravijo poročilo za zavarovatelja, kadar se pripravijo ustrezna priporočila glede poravnave. Naloge agentov za poravnavo škode vključujejo izplačila zavarovatelju na podlagi njegovega zahtevka, posvetovanje s strokovnjaki za škodo in zagotavljanje informacij strankam prek telefona.

Druga oznaka

škodni referent

agent za poravnavo škode

škodna referentka

agentka za poravnavo škode

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih: