Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veterinar/veterinarka splošne prakse

Description

Code

2250.6

Description

Veterinarji/veterinarke splošne prakse so strokovnjaki s celovito znanstveno izobrazbo. V skladu z nacionalno in mednarodno zakonodajo so pristojni za samostojno, etično in osebno odgovorno izvajanje vseh vidikov veterinarske medicine, v interesu zdravja in dobrobiti živali ter javnega zdravja. Delajo lahko s katero koli vrsto, vendar se lahko odločijo za delo z eno samo vrsto, kot so konji, spremljevalci ali rejne živali.

Druga oznaka

živinozdravnica splošne prakse

veterinarka splošne prakse

splošna veterinarka

veterinar splošne prakse

splošni veterinar

živinozdravnik splošne prakse

Regulativni vidik

Ta poklic zajema Direktiva 2005/36/ES (in njene spremembe) o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Dodatne informacije o prostem pretoku strokovnjakov. Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence