Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rekreacijski terapevt/rekreacijska terapevtka

Description

Code

2269.9

Description

Rekreacijski terapevti/rekreacijske terapevtke nudijo zdravljenje osebam z vedenjskimi motnjami ali obolenji. Uporabljajo tehnike in posege, kot so umetnost, glasba, živali in ples, za spodbujanje, ohranjanje in obnavljanje razvoja in zdravja pacienta.

Druga oznaka

rekreacijski terapevt

psihomotorična terapevtka

psihomotorični terapevt

rekreacijska terapevtka

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence