Skip to main content

Show filters

Hide filters

vodja v gradbeništvu

Description

Code

1323.1

Description

Vodje v gradbeništvu so odgovorni za načrtovanje in usklajevanje gradbenih projektov. Zagotavljajo strokovno znanje v fazi načrtovanja gradbenih projektov, tako da omogočajo boljšo oceno stroškov in posledic izvajanja. Sodelujejo pri razpisnih postopkih za gradbene projekte in najemajo podizvajalce za izvajanje različnih faz postopka gradnje od začetka do konca. Prizadevajo si povečati vrednost projektov z izboljšanjem učinkovitosti in ustvarjanjem vrednosti za stranke.

Druga oznaka

menedžerka v gradbeništvu

menedžer v gradbeništvu

projektna vodja v gradbeništvu

projektni vodja v gradbeništvu

vodja gradbenega projekta

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence