Skip to main content

Show filters

Hide filters

voditi vodje oddelkov družbe

Description

Description

Sodelovati z vodji oddelkov družbe in jih voditi v smislu ciljev družbe, ukrepov in pričakovanj, ki se zahtevajo v okviru njihovega upravljanja.