Skip to main content

Show filters

Hide filters

pripravljati poročila o finančnih revizijah

Description

Description

Zbirati informacije o ugotovitvah revizije računovodskih izkazov in finančnega poslovodenja za pripravo poročil, opozarjati na možnosti za izboljšanje in potrditi možnosti upravljanja.