Skip to main content

Show filters

Hide filters

svetovni standardi za poročanje o trajnostnosti

Description

Description

Globalen, standardiziran okvir poročanja, ki organizacijam omogoča količinsko opredelitev njihovega vpliva na okolje, družbo in upravljanje ter obveščanje o njem.