Skip to main content

Show filters

Hide filters

postopki razžvepljevanja nafte

Description

Description

Tehnike, ki se uporabljajo za odstranjevanje žvepla in merkaptanov iz proizvodov iz ogljikovodikov, kot sta katalitsko razžvepljevanje z vodikom in oksidacija merkaptana.

Razmerja