Skip to main content

Show filters

Hide filters

oskrbovati bar

Description

Description

Vzdrževati in obnavljati inventar in zaloge bara.

Druga oznaka

zagotavljati oskrbo bara

dopolnjevati bar z novimi zalogami

zagotavljati zaloge za bar

Razmerja