Skip to main content

Show filters

Hide filters

uporabljati varne delovne prakse pri izvajanju veterinarskih dejavnosti

Description

Description

Uporabiti varne delovne prakse pri izvajanju veterinarskih dejavnosti za prepoznavanje nevarnosti in z njimi povezanih tveganj, da se preprečijo nesreče ali incidenti. To vključuje poškodbe, ki jih povzročijo živali, zoonoze, kemikalije, oprema in delovno okolje.

Druga oznaka

uporabljati varne delovne postopke pri izvajanju veterinarskih dejavnosti