Skip to main content

Show filters

Hide filters

elektrokemija

Description

Description

Poddisciplina kemije, ki proučuje kemijske reakcije, do katerih pride ob interakciji med elektrolitom, tj. kemično snovjo, ki deluje kot ionski prevodnik, in elektrodo ali električnim prevodnikom. Elektrokemija obravnava električni naboj, ki se vzpostavi med elektrolitom in elektrodo, ter proučuje medsebojne vplive med kemičnimi spremembami in električno energijo. Elektrokemija se uporablja predvsem pri proizvodnji baterij.

Razmerja