Skip to main content

Show filters

Hide filters

trgovati z vrednostnimi papirji

Description

Description

Kupovati ali prodajati tržne finančne produkte, kot so lastniški instrumenti in dolžniški vrednostni papirji v svojem imenu ali v imenu zasebne stranke, poslovne stranke ali kreditne institucije.