Skip to main content

Show filters

Hide filters

izvajati dejavnosti stroškovnega računovodstva

Description

Description

Izvajati dejavnosti stroškovnega računovodstva kot so splošna ocena stroškov, analiza povprečnih cen, analiza stopnje kritja in stroškov, kontrola inventarja ter analiza variance. Poročati vodstvu o rezultatih in svetovati o možnih ukrepih za nadzor in zmanjšanje stroškov.